UPV
logo ACTS
 

Acción cultural || Convocatorias

1. PC_ACTS 2024. Propostes Culturals d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat

1. PC_ACTS 2024. Propostes Culturals d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat

Fecha

Del 30 de setembre al 30 de novembre 2023

Bases

Inscripción

S'obri la convocatòria PC_ACTS 2024 a totes les persones de la comunitat universitària de la UPV perquè proposen activitats relacionades amb art, ciència, tecnologia o societat durant l'any 2024.

És objectiu de PC_ACTS incentivar la cultura en els àmbits de docència, recerca i gestió de la Universitat Politècnica de València, en línia amb les característiques de la cultura sostenible: «una visió integradora i holística que supere la compartimentació del coneixement i treballe de manera transdisciplinària per a aconseguir un objectiu comú: transformar el nostre món1». D'ací el desig d'impulsar projectes que relacionen art, ciència i ciutadania, o temàtiques que requerisquen la connexió de solucions estètiques, científiques i socials, formulades com a propostes inclusives i transformadores relacionades amb els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l'Agenda 2030, i que al seu torn funcionen com a planter per a obrir noves dimensions culturals en les polítiques de desenvolupament sostenible.

Enguany la convocatòria incorpora com a novetat l'anonimització de les propostes en el procés de selecció.

3. IV Premis PRECREA

3. IV Premis PRECREA

Fecha

Fins al 30 de septembre de 2023

Bases

Les universitats públiques valencianes, atès el que es disposa en l’article 1.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, en el sentit que «són funcions de la universitat al servei de la societat: a) La creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura; b) La preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigisquen l’aplicació de coneixements i mètodes científics, i per a la creació artística; c) La difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del desenvolupament econòmic; d) La difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida», assumeixen aquest mandat i, entre altres iniciatives, convoquen els IV Premis a la Creació de les Universitats Públiques Valencianes (PRECREA 2023). Aquests premis estan destinats a guardonar la tasca cultural realitzada per persones, col·lectius o institucions en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. N’hi ha cinc categories diferents:

5.Residència artística Terra Ciutadana

5.Residència artística Terra Ciutadana

Fecha

Fins al 30 gener 2023

Bases

Inscripción

Programa artistes en residència UPV: Terra Ciutadana

Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat UPV

Convidem a totes les persones interessades en la recerca interdisciplinària i el camp de l'art a presentar un projecte relacionat amb els objectius i les línies de treball de la Càtedra Terra Ciutadana.

La Càtedra Terra Ciutadana, promoguda per la UPV i la ciutat de València, obri les seues portes com un espai d'investigació, reflexió crítica, intercanvi, formació i divulgació entorn de les ciències agràries, alimentàries i socials. https://catedratierraciudadana.blogs.upv.es

Si vols realitzar un projecte artístic en el marc d'aquest espai d'estudi i recerca, amb la col·laboració de l'Àrea d'Acció Cultural de la UPV i el Centre del Carmen Cultura Contemporània, descarrega i llig amb atenció aquests documents: Quantia de la residència Documents sol·licitats Davant de qualsevol dubte sobre el procediment, escriu-nos a cultura@upv.es  

---------------------------------------------------------------------

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

---------------------------------------------------------------------

LLISTA DEFINITIVA DE D'ADMESOS I EXCLOSOS

---------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA RESIDÈNCIA ARTÍSTICA TERRA CIUTADANA

---------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓ DEL RECTOR A RESIDÈNCIA ARTÍSTICA TERRA CIUTADANA

---------------------------------------------------------------------

 

AR(t)IBMCP Residència Artistica

AR(t)IBMCP Residència Artistica

Fecha

fins 30 desembre 2021

Bases

Amb la convocatòria AR(t)IBMCP comença el Programa d'Artistes en Residència de la UPV, destinat a fomentar un intercanvi interdisciplinari entre investigadors, científics i artistes internacionals amb la UPV.

D'acord amb l'enfocament de l'IBMCP, la residència artística que es proposa es realitzarà al voltant de conceptes derivats de la investigació realitzada al centre d'investigació esmentat i els seus objectius de millora dels cultius i l'agricultura a través de la Ciència. La residència proporcionarà una plataforma formativa i experimental perquè pensadors creatius explorin el potencial i les implicacions de la Biotecnologia de plantes, treballant en la interfície entre Art, Ciència i Tecnologia.

L'artista resident disposarà d'un espai de treball a l'IBMCP i tutories científiques in situ a través de col·laboracions amb investigadors de diferents laboratoris, permetent conèixer des de dins diferents projectes de recerca, els seus objectius, els mètodes científics emprats i les aproximacions experimentals utilitzades.

L'objectiu de la residència és la realització, i posterior difusió, d'una obra artística el contingut de la qual estigui en relació amb la investigació desenvolupada a l'IBMCP, permetent així al nostre centre explorar noves formes de comunicació alternativa amb la Societat sobre els èxits que aconseguim.

El format d'aquesta obra seria totalment obert, d'acord amb els estàndards actuals de l'Art Contemporani en àrees com Interactive Art, BioArt, Hybrid Art, AI & Life Sciences, Sound Art, Net Art, Digital Communities, Participator Art/Crowd Art, Artistic Platform Projects i Art Activism, entre d'altres.

Es busca un projecte transdisciplinari innovador que explori noves mirades sobre el paper de la Biotecnologia de plantes a l'agricultura i s'estengui més enllà dels camps de l'Art i la Ciència, abordant, per exemple, qüestions d'ètica i responsabilitat social.

La proposta ha de ser un treball original que obri noves perspectives al camp d'interacció d'art, ciència, tecnologia i societat. Un cop dit això, el treball proposat pot ser completament nou o ser una extensió d'un treball en curs.

Quantia de la residència

Documents sol·licitats

Descarrega les bases per veure tots els detalls de la convocatòria.

En cas de tenir problemes amb el sistema d'enviament de les sol·licituds, fins al dia anterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les persones interessades podran sol·licitar assistència per a la tramitació electrònica de la seva sol·licitud de participació a la present convocatòria dirigint un correu electrònic amb la sol·licitud, conforme al model establert, a l'adreça vacts@upv.es indicant expressament al correu que presta el seu consentiment per a la tramitació electrònica de la seva sol·licitud de participació a través d'una persona adscrita al Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat.

Descàrrega llistat de candidats admesos i rebutjats

Descàrrega llistat ampliat de candidats admesos i rebutjatss

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ DEL RECTOR CONVOCATÒRIA AR(t)IBMCP

Datathon 2022 - Seminaris d'Art i Cultura

Datathon 2022 - Seminaris d'Art i Cultura

Fecha

Inscripción

L'Observatori Valencià de Dades Obertes i Transparència en col·laboració amb el Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat ofereix uns Seminaris de cultura i art per interessar, formar i donar a conèixer les possibilitats de les dades obertes a la cultura, art i investigació.

Aquests seminaris tenen un caràcter obert i s'oferiran a l'aula A-4-2 del Màster en Arts Visuals i Multimediala a la Facultat de Belles Arts.

A través d'aquests seminaris es tracta d'abordar projectes, per part dels inscrits, que els permetin participar al Datathon 2022. Aquesta competició sorgeix de la col·laboració entre diferents Càtedres i grups de recerca de les Universitats de la Comunitat Valenciana interessats i difusió de les dades obertes.

Els seminaris seran guiats per Emanuele Mazza, breu CV:

Artista i investigador independent al Laboratori de Llum des de 2005, ha participat en el desenvolupament de diversos projectes institucionals i personals relacionats amb art electrònic, com d3ombra, un treball personal presentat a Ars Electronica 2006, o Modulador de Luz 3.0, un treball de grup resultat d'un dels projectes de recerca del Laboratori de Llum presentat al ZKM el 2009. És l'autor de GAmuza i Mosaic, projectes de codi obert, aplicacions híbrides entre live-coding, programació visual i programari gràfic modular, específiques per al desenvolupament d'art digital, performance audiovisuals i per a l'ensenyament a l'àmbit de l'art electrònic. Des del 2006 està impartint diferents tallers sobre eines i mètodes de desenvolupament relacionats amb l'art interactiu. És membre fundador de l'associació cultural Pluton.cc, espai nan creative common, amb seu a València.

Horari dels seminaris

11 febrer     16:00 a 20:00
18 febrer     16:00 a 20:00
22 febrer     16:00 a 20:00
31 març       18:00 a 20:00
8 abril           Tutoría online 2 horas de 16:00 a 18:00

 

## Programa

 • La biblioteca de Babel ( internet, open-data i not-so-open-data ). Panoràmica sobre referents, font de dades a la xarxa, accés i formats
 • Pràctica de laboratori, eines de filtratge de dades, ús avançat d'editors de text (https://atom.io/), regex per a correccions massives automatitzades
 • Data Parsing, de la idea al conjunt de dades adequat, ordenació i exportació de dades en formats estandaritzats com csv, json i geojson
 • Pràctica de representació de dades, gràfics bàsics amb html/css/javascript usant la llibreria d3.js (https://d3js.org/)
 • Estudi de visualitzacions interactives, afegir capes de profunditat a la representació de dades
 • Totes les inscripcions es faran per evenbrite. Aquests seminaris seran presencials.

  Als participants que acabin el projecte se'ls lliurarà un certificat de la realització del seminari i de la seva participació al Datathon 2022.

  PC_ACTS 2023. Propostes Culturals d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat

  12-09-2023 10:23:23

  PC_ACTS 2023. Propostes Culturals d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat

  Fecha

  Des del 30 de setembre fins al 30 de novembre de 2022

  Bases

  Inscripción

  S'obri la convocatòria de PC_ACTS 2023 per a la totalitat de membres de la comunitat universitària que proposen activitats de producció i difusió relacionades amb l’art, la ciència, la tecnologia o la societat, durant l’any 2023. És objectiu de PC_ACTS incentivar la cultura en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió de la Universitat Politècnica de València, en línia amb el que proposa l'Agenda 2030: «una visió integradora i holística que supere la compartimentació del coneixement i treballe de manera transdisciplinària per a aconseguir un objectiu comú: transformar el nostre món» . D’ací el desig d'impulsar grups que relacionen art, ciència i ciutadania, o temàtiques que requerisquen la connexió de solucions estètiques, científiques i socials, formulades com a propostes inclusives i transformadores relacionades amb els ODS (objectius de desenvolupament sostenible i inclusiu) de l'Agenda 2030, i que al seu torn funcionen com a planter per a assenyalar noves dimensions culturals en les polítiques de desenvolupament sostenible.  El Àrea de Acció Cultural UPV dona a coneixer els 26 projectes seleccionats en PC_ACTS 2023

  El comité de selecció de la convocatòria PC_ACTS 2023, la iniciativa de l’Àrea d’Acció Cultural de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha triat un total de 26 propostes culturals relacionades amb art, ciència, tecnologia i/o societat, que es desenvoluparan , amb el seu suport, durant el present 2023.

  Ara, una vegada seleccionades les propostes, l’Àrea d’Acció Cultural contactarà amb els responsables de cadascuna de elles per a transmetre’ls com accedir a la dotació econòmica assignada.

  PC_ACTS 2023 ressalta la vinculació de les propostes seleccionades als objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per les Nacions Unides en la seua agenda 2030.

  D’aquesta manera, es pretén impulsar grups que relacionen art, ciència, ciutadania y qualsevol altra temàtica que requereix la connexió de solucions estètiques, científiques y socials, propugnant propostes inclusives y transformadores que afavorisquen les ODS.

  Resolució

  1.Resolución PC_ACTS

  Dades de participació:

  64 sol·licituds presentades, 2 rebutjades, 26 seleccionades, cost de realització 31.533 euros

  Seleccionades:

  13 dones (36 sol·licituds) , 13 homes (26 sol·licituds)

  9 estudiants (20 sol·licituds) / 12 PDI (30 sol·licituds) / 3 PAS (10 sol·licituds) / 2 altres (2 sol·licituds, son personal investigació)

  1 Alcoi(3 sol·licituds)/ 1 Gandia (5 sol·licituds)/ 24 Vera (54 sol·licituds)

          Davant de qualsevol dubte, consulteu <cultura@upv.es>

  Poliniza Dos 2023

  Poliniza Dos 2023

  Fecha

  Convocatòria oberta: POLINIZA DOS 2023 Trobada d'Art Urbà

  Del 22 al 26 de mayo de 2023

  Termini d'inscripció i presentació de sol·licituds: finalitza el 27 de març del 2023

   

  LA UPV PRESENTA LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'INTERVENCIONS PER A POLINITZA DOS 2023 (TROBADA D’ART URBÀ)

  La Universitat Politècnica de València, a través de l'Àrea d'Acció Cultural del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, presenta les bases de la convocatòria d'intervencions per a POLINIZA DOS 2023 (Trobada d'Art Urbà), els guanyadors de les quals participaran en la divuitena edició del certamen d'art urbà a la UPV i que aquest any tindrà lloc entre el 22 i el 26 de maig de 2023.

  Partint de la consideració de la pintura mural com aquella pintura realitzada sobre un suport arquitectònic que es relaciona plàsticament i simbòlicament amb l'entorn urbà, es tindran en compte tot tipus de propostes plàstiques que s'adaptin a aquesta definició i hi podran participar tots els artistes majors , ja sigui de manera individual o col·lectiva.

  El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el dia 27 de març de 2023.

  Convocatòria: http://www.upv.es/entidades/ACU/info/U0931328.pdf

  Bases de la Convocatòria: http://www.upv.es/entidades/ACU/info/U0931330.pdf

  Formulari de sol·licitud: Descarregar formulari

  ___________________________________________________________

  LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________

  LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________

  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ POLINIZA DOS 2023
  ___________________________________________________________
  ___________________________________________________________

  RESOLUCIÓ DEL RECTOR POLINIZA DOS 2023
  ___________________________________________________________

  PolinizaDos 2022

  PolinizaDos 2022

  Fecha

  Del 10 al 21 de març 2022

  Link Externo

  Bases

  Inscripción

  Llançament Bases

  La Universitat Politècnica de València, a través de la seua Àrea d'Acció Cultural, presenta les bases de la convocatòria d'intervencions per a Pol·linitzats 2022 -Trobada d'Art Urbà, els guanyadors de la qual participaran en la dissetena edició de la trobada d'art urbà a la UPV, que tindrà lloc entre el 16 i el 20 de maig del 2022.

  Aquest any, la Trobada s'acosta a la producció gràfica com un mecanisme a través del qual ocupar l'espai públic i des d'on construir denúncies crítiques i identitats col·lectives. En aquest sentit, es tindran en compte totes aquelles propostes que, des de la pintura mural, la cartelleria, el disseny, l'escultura o altres pràctiques, s'acostin a aquest plantejament i puguin intervenir sobre els espais i els suports arquitectònics del Campus de Vera de la UPV. La participació està oberta a tots i totes les artistes més grans, ja sigui de manera individual o col·lectiva.


  LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS

  Resolución PC_ACTS 2022

  Resolución PC_ACTS 2022

  Fecha

  20-01-2022

  El comitè de selecció de la convocatòria PC_ACTS 2022, compost per:

 • Alba Braza Boïls
 • Guillermo Muñoz Matutano
 • Salomé Cuesta Valera
 • María José Martínez de Pisón
 • Lola Gil Collado
 • Ha elegit un total de 40 propostes culturals relacionades amb art, ciència, tecnologia i/o societat, que es desenvoluparan, amb el suport de l'Àrea d'Acció Cultural, durant aquest 2022.

  PC_ACTS 2022 és el resultat de la voluntat de l'Àrea d'Acció Cultural de redefinir els objectius de l'anterior PAC, fent especial èmfasi en la vinculació de les propostes seleccionades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides a la seva Agenda 2030.

  El diagrama que encapçala aquest text mostra la redistribució d'interès de les propostes seleccionades als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Proporcions que ens han de fer reflexionar la comunitat universitària. Perquè si bé és lògic que l'objectiu 4 [Educació de Qualitat] cobreixi una proporció més gran, el fet que 3 propostes es dirigien a tots els objectius, ens fa veure que els objectius 1 [Fi de la Pobresa], 2 [fam Zero ] i 6 [Aigua Neta i Sanejament] no han estat un interès específic per a cap proposta i són molt importants. Hem de continuar treballant per equilibrar aquestes proporcions.

  VEURE LA RESOLUCIÓ

  campus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
  Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
  Universitat Politècnica de València © 2021 · Tel. (+34) 96 387 90 00 · informacion@upv.es
  EMAS upv