UPV
logo ACTS
 

Museos

Museu Campus Escultòric

Museu Campus Escultòric

Història

El Museu Campus Escultòric de la Universitat Politècnica de València (MUCAES-UPV), reconegut el 17 de novembre de 2017 per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, va nàixer al principi de la dècada de 1990, concretament el 28 d'octubre de 1993, data en què es va inaugurar la primera fase del campus escultòric a l'aire lliure de la Universitat Politècnica de València amb tretze escultures d'artistes plàstics. El projecte va ser impulsat per l'escultor Nassio Bayarri, amb el suport de l'equip rectoral, i es va integrar en l'oferta turística i cultural de la ciutat de València. La titularitat de les obres pertany a la Universitat Politècnica, que les ha incorporades a la col·lecció a través de diferents modalitats d'adquisició..

La col·lecció

Actualment són un total de 78 peces les que conformen el Museu, que és una de les majors i millors col·leccions escultòriques a l'aire lliure d'Espanya. Aquest corpus artístic es distribueix als tres campus que conformen la Universitat Politècnica de València: campus de Vera, a València; campus de Gandia i campus d'Alcoi, encara que la major part de l'obra es troba als 108.000 m2 de la zona enjardinada del campus de Vera. Es tracta d'una col·lecció d'artistes de renom internacional. L'obra més antiga és Bou roig d'Alberto Sánchez (1962). I la més contemporània és Piràmide invertida de Damián Ortega (2010). Les escultures estan executades en diferents materials, encara que predominen principalment l'acer, present en 24 peces; el bronze, en 21; el ferro, en 11, i la pedra, en 7. Altres materials utilitzats en menor mesura són el fang, ceràmica, vidre, polièster, fusta i fibra de vidre.

Activitats

A més de la creació d'un espai artístic obert, amb un sentit de permanència i de conservació futura, la col·lecció té una significativa intenció pedagògica i investigadora per a la comunitat universitària i, per això, s'ofereixen visites guiades, un certamen de dibuix per a escolars, seminaris i tallers impartits pels mateixos autors i exposicions derivades dels cursos gratuïts de fotografia sobre patrimoni escultòric dirigits als membres de la comunitat universitària.

Plànol interactiu

Consulta el plànol interactiu amb el teu dispositiu mòbil o tauleta i personalitza la ruta

Plànol interactiu MUCAES UPV

MUCAES_triptico

Link Externo

Telefono

+34963879098

Email

farteupv@upv.es

Museu d'Informàtica

Museu d'Informàtica

Història

Inaugurat el 2001 i un dels pioners en tot Espanya, va ser reconegut el 2013 com a museu oficial de la Comunitat Valenciana per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Està integrat en el Consell Internacional de Museus (ICOM, International Council of Museums) des de l'any 2015. La informàtica, aquesta tecnologia amb què comptem per a manejar la informació a la faena i en l'oci i que té un efecte tan profund en els nostres hàbits socials i en la nostra cultura material, té una història apassionant. Aquest museu vol explicar-la i acostar-la a la nostra societat.

La col·lecció

L'exposició permanent del museu està distribuïda pels edificis 1E, 1F i 1G de la Universitat Politècnica de València segons els blocs temàtics següents: dispositius de càlcul, microinformàtica, grans sistemes informàtics, estacions de treball, programari i publicacions.

Dispositius de càlcul

Els dispositius de càlcul aritmètic de tecnologia mecànica o electromecànica s'exposen a la planta baixa de l'edifici 1F: àbacs, aritmògrafs, comptòmetres, etc. Resulta d'especial interès la col·lecció de calculadores Olivetti. Hi ha una secció separada per al càlcul científic a la segona planta de l'edifici 1G, on es mostren llibres de taules matemàtiques i regles de càlcul juntament amb algunes de les primeres calculadores electròniques.

Microinformàtica

L'exposició permanent sobre microinformàtica se situa a l'edifici 1E i conté una mostra representativa d'equips comercialitzats durant el segle XX: videoconsoles, computadors domèstics i els primers ordinadors personals. Aquestes peces, a més del seu interès tecnològic, són rellevants per la primerenca penetració en la cultura popular.

Grans sistemes

La sala Thomas Watson Jr. de la planta baixa de l'edifici 1E acull alguns models clàssics d'IBM usats a la Comunitat Valenciana durant el segle XX per a la comptabilitat i gestió empresarial. A l'edifici 1G s'exhibeixen altres sistemes informàtics de gran envergadura.

Estacions de treball

Les estacions de treball, que durant dues dècades es van diferenciar de la informàtica corporativa i del computador personal, s'exposen a l'edifici 1G. La col·lecció del museu inclou productes clàssics d'Apollo, Hewlett Packard, Silicon Graphics i Sun Microsystems.

Programari i publicacions

Fins a la popularització de les connexions de banda ampla a Internet, la distribució del programari es va realitzar en suports físics, com ara cintes, cassets, CD o d'altres. La col·lecció del museu mostra suficients exemples a les vitrines. La indústria de la informàtica es va acompanyar d'una gran oferta editorial de monografies acadèmiques, manuals d'ajuda per a professionals i afeccionats, guies d'usuari i llibres de divulgació. Les publicacions periòdiques van ser abundants i variades; entre les quals hi ha guies de compra, revistes d'actualitat, col·leccions de fascicles i publicacions tècniques. El museu exhibeix alguns exemplars a les vitrines i la resta es troba disponible per a la consulta.

Activitats

Visites guiades

Les visites guiades inclouen la presentació del museu, la projecció de documentals sobre la història de la informàtica i la seua publicitat i el recorregut de l'exposició amb guia.

Tallers

La temàtica dels tallers divulgatius oferits pel museu està relacionada amb el pensament computacional i els llenguatges de programació, la informàtica vintage i els videojocs retro, la criptografia i els grans personatges de la informàtica com són Alan Turing i Ada Byron.

Dinamització cultural

Al si del museu també es desenvolupen altres activitats culturals, com ara la fira de retroinformàtica i del videojoc clàssic, RetròPoli València, conferències, exposicions temporals, cicles de cinema i certàmens de monografies sobre la història de la informàtica.

Actividades

Triptic Museu d'Informàtica

Link Externo

Telefono

96 387 7200

Email

info.museu@etsinf.upv.es

Museu de la Telecomunicació "Vicente Miralles Segarra"

Museu de la Telecomunicació

Història

El Museu de la Telecomunicació Vicente Miralles Segarra de la Universitat Politècnica de València (UPV) pren el seu nom en honor al primer enginyer de telecomunicació valencià, el Sr. Vicente Miralles Segarra, que va obtenir el títol a l'Escola Oficial de Telegrafia de Madrid el 7 de desembre de 1926. Des de llavors, i fins a 1967, va treballar com a enginyer de telecomunicació en telegrafia, telefonia i radiodifusió, tant a Madrid com a València. La seua trajectòria personal i professional constitueix un exemple de treball i dedicació a la professió d'enginyer i al servei públic.

El Museu va posar en marxa les instal·lacions el 2014, any en què l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPV va commemorar el 25 aniversari com a degana de la telecomunicació a la Comunitat Valenciana. El Museu va ser reconegut oficialment el 2015 per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i forma part del Consell Internacional de Museus (ICOM, International Council of Museums).

La col·lecció

El Museu compta amb més de 700 peces, de les quals més de 250 s'exposen permanentment a l'edifici 4D de l'ETS d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPV. En aquesta exposició es recullen tots els aspectes vinculats amb el món de la telecomunicació, que abasta totes les èpoques de les telecomunicacions de base elèctrica i electrònica des del segle XIX fins al segle XXI. Algunes de les peces són úniques a la Comunitat Valenciana i singulars respecte a les d'altres museus nacionals de la mateixa temàtica.

La col·lecció s'exposa en cinc espais o àrees temàtiques.

Imatge i so

Equipament de recepció i reproducció d'àudio, enregistrament i reproducció audiovisual.

Radiocomunicacions

Receptors i transmissors de diversa índole.

Telegrafia

Heliògrafs, telègrafs, teletips i tèlexs, entre d'altres.

Telefonia

Equips d'abonat de telefonia fixa i mòbil, juntament amb una selecció de centraletes.

Activitats

El Museu realitza diverses activitats i tallers orientats principalment a despertar en l'alumnat de secundària i batxillerat la passió per l'enginyeria, i en particular per la branca de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

Visites guiades

La visita guiada té una durada aproximada de dues hores i inclou una presentació i una demostració. Es recomana realitzar prèviament alguna de les activitats pedagògiques que el museu proposa.

Telecoxips

Es tracta d'activitats o tallers perquè l'alumnat de secundària i batxillerat experimente amb les tecnologies que fan possible la telecomunicació i que es poden realitzar abans o després de les visites guiades al museu. Algunes de les àrees temàtiques que cobreixen són: el naixement de la radiocomunicació, la inseguretat en xarxes sense fils, l'ús de tecnologia electrònica en la música, la filosofia do it yourself o fes-ho tu mateix, la tecnologia espacial, el processament de senyals bioacústics, les TIC i el desenvolupament humà o l'aplicació de la visió artificial.

Geocaching o geoencauament

Un entretingut recorregut de cerca del tresor on els missatges ocults al museu t'ajudaran a resoldre el misteri. Imprescindible portar bolígraf.

Actividades

Tríptic Museu de Telecomunicació UPV

Link Externo

Telefono

+34 96 387 71 90

Email

museo@etsit.upv.es

Museu del Joguet

Museu del Joguet

Història

L'origen del Museu del Joguet de la Universitat Politècnica de València (UPV) es remunta a 1989 per iniciativa de l'Associació d'Amics del Joguet, que van contribuir amb els seus fons per a promoure la creació d'un museu del joguet a la ciutat de València.

La col·lecció es va instal·lar inicialment a l'antiga Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial i, el 1997, es va traslladar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la UPV, on hi ha una exposició permanent de la col·lecció distribuïda en una sala principal —dedicada al Sr. Eustaquio Castellano, president de l'Associació del Joguet i director emèrit del Museu— i en diferents corredors de l'edifici 7B.

En l'actualitat, l'Associació d'Amics del Joguet ha donat la totalitat de la seua col·lecció a la UPV que també rep aportacions d'altres entitats i particulars.

La col·lecció

L'exposició permanent del Museu del Joguet de la UPV reuneix més de 1.500 objectes de diferents materials i temàtiques que abasten des dels anys vint fins a la dècada dels vuitanta del segle XX, i que han sigut importants constructors de la nostàlgia i reflex de la història del seu moment i la seua evolució en el temps, des del joguet elaborat artesanalment, passant per l'etapa preindustrial fins a l'era del plàstic actual.

Activitats

Les activitats de dinamització cultural del Museu pretenen transmetre el valor universal i transgeneracional del joguet als seus visitants, així com servir d'un espai d'experiència compartida i de laboratori d'investigació per a la comunitat universitària i investigadors externs.

Visites guiades

L'objectiu és fer arribar els valors lúdics, històrics, socials, culturals i tecnològics que tot joguet transmet. Les visites guiades estan adreçades a:

Famílies, on tots els membres comparteixen constants valors i vivències de joc malgrat les diferències d'aspecte o tecnològiques.

Alumnat de primària i secundària, on els infants coneixeran els joguets dels seus pares i avis i descobriran els avanços tecnològics i industrials, que despertaran així el seu interès o curiositat.

Adults i/o majors, que provoca un retrobament amb la seua infància així com l'aportació d'experiències personals.

Telefono

+34963879098

Email

museus@upv.es

campus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
Universitat Politècnica de València © 2021 · Tel. (+34) 96 387 90 00 · informacion@upv.es
EMAS upv