UPV
logo ACTS
 

Àrea de Fons d'Art i Patrimoni UPV

Àrea adjunta al Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat, encarregada d’administrar els mitjans i recursos per a la correcta gestió, foment, difusió i conservació de les col·leccions integrants del fons d’art i patrimoni de la UPV.

Des que es va crear, en l’última dècada del segle XX, la col·lecció artística de la UPV ha anat creixent de manera exponencial, fins a arribar a l’actualitat amb un corpus que supera els dos milers d’obres. Compta amb peces rellevants d’art contemporani, de creació pictòrica, escultòrica, obra gràfica i fotografia, que es troben situades als campus de Vera, Gandia i Alcoi.

De la mateixa manera, l’àrea s’encarrega de la coordinació i supervisió de les col·leccions que contenen diferents centres de la Universitat Politècnica, com el Museu d’Informàtica (ETSINF), Museu del Joguet (ETSED), Museu de Telecomunicacions (ETSET), l’Agromuseu (ETSEAMN), i la Col·lecció de Patrimoni Industrial d’Alcoi (EPSA).

La gestió, difusió i salvaguarda dels fons patrimonials han sigut des de l’origen els objectius prioritaris d’aquesta àrea. L’organització de visites guiades, el préstec temporal d’obres a institucions i espais museístics, així com el desenvolupament d’activitats vinculades a l’estudi del patrimoni, faciliten en gran manera les sinergies entre art, ciència, cultura i societat.

En l’actualitat, es treballa en la implementació de noves tecnologies que permeten una millora substancial en el control de les obres i en la conservació futura com a llegat patrimonial.

Des de l’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni, s’organitzen diferents activitats pràctiques al voltant de l’art, la difusió i la conservació d’aquest. Es pretén la participació activa de l’alumnat universitari mitjançant el desenvolupament dels seus coneixements en diferents àrees o matèries afins, com les que tracten la conservació preventiva, catalogació d’obres, museïtzació de col·leccions o la difusió de les col·leccions i museus pertanyents a l’àrea.

Aquestes activitats permeten el reconeixement de fins a dos crèdits en estudis de grau (60 h), per part d’aquells alumnes participants que ho sol·liciten.

Algunes de les activitats programades des del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat són:

Contacte

Director d'Àrea 
Antoni Colomina Subiela
Email ancosu@upvnet.upv.es
Telèfon Ext. 78214

Secretaria
Email farteupv@upv.es   
Telèfon +34 96 387 90 98 (Ext. 79098)

Tècnic Analista Programador
José Joaquín Lorente García
Email jlorente@upv.es
Telèfon Ext. 79013

Tècnica Superior en Conservació i Restauració
Beatriz Doménech Garcia
Email: beadomga@bbaa.upv.es
Telèfon: Ext. 19097

Tècnica Media en Documentació
Guadalupe Navarro Montón
Email: guanamon@upv.es
Telèfon: Ext. 77780

campus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
Universitat Politècnica de València © 2021 · Tel. (+34) 96 387 90 00 · informacion@upv.es
EMAS upv