UPV
logo ACTS
 

Colecciones

Col·lecció Fons d'Art

Col·lecció Fons d'Art

   

Historia

Des de 1990 la Universitat Politècnica de València (UPV) ha configurat una important i densa col·lecció artística a través d'adquisicions, concursos i donacions. Aquest corpus artístic ha crescut de manera exponencial, fins a arribar a aconseguir més de 3.500 obres situades als campus de Vera (València), Alcoi i Gandia.

La col·lecció

Des de la seua creació, l'objectiu prioritari ha sigut la consolidació i el desenvolupament d'una ambiciosa col·lecció d'art contemporani que, gràcies al seu permanent increment, ha quedat situada entre les més representatives en l'àmbit universitari espanyol.

Es compta amb rellevants peces d'art contemporani, de creació pictòrica, escultòrica, obra gràfica i fotografia de més de 1.100 artistes, on apareixen figures de màxim renom en l'art contemporani dels segles XX i XXI, com ara Alberti, Saura, Equip Crònica, Gordillo, Mariscal, Ángeles Marco, Equip Realitat, Irene Grau, Ripollés, Isabel Oliver, Michavila, Pamen Pereira, Rosa Torres, Yturralde, Deva Sand, Genovés, el Genovés i un ampli etcètera.

La UPV contribueix a la gestió, difusió i salvaguarda dels seus fons, sempre sota el marc de responsabilitat social i perseguint la major participació i implicació de la comunitat en la vida universitària. Es tracta d'importants blocs d'actuació que engloben aspectes molt rellevants, tal com es detalla a continuació.

Gestió i difusió

Des de 2013 s'ha treballat de manera intensiva en el desenvolupament d'eines internes d'inventariat i documentació integral, que ens han permès perfeccionar el control i gestió eficaç de tan magna col·lecció.

El préstec temporal d'obres a institucions i museus nacionals i internacionals ha adquirit major importància en els últims anys. Per aquest motiu, s'han dut a terme millores amb la finalitat de simplificar els processos administratius, d'inventari i consulta del catàleg de la col·lecció en línia i la sol·licitud electrònica de préstec d'aquestes.

D'altra banda, la potenciació d'activitats culturals vinculades a l'estudi del patrimoni permet la participació activa de l'alumnat universitari, que pot desenvolupar-ne així els coneixements i aprenentatge en diferents àrees o matèries, com són les concernents a la conservació preventiva del patrimoni, catalogació d'obres, musealització de col·leccions o col·laboració en programes de difusió de la col·lecció.

Conservació

L'Àrea del Fons d'Art i Patrimoni (FAP) és l'encarregada de la salvaguarda de les col·leccions i museus de la UPV. En l'actualitat, es treballa en la implementació progressiva de noves tecnologies que permeten una millora substancial en el control de les obres i en la seua conservació futura com a llegat patrimonial.

D'aquesta manera, s'analitza la formulació i testat de nous materials restauratius, l'ús d'eines per a la geolocalització de les obres, la realització de rèpliques en 3D o l'ús de realitat augmentada per a l'estudi de determinades peces, que suposen importants línies de millora en el manteniment de la col·lecció.

Tots aquests aspectes posen de rellevància el carisma inter i multidisciplinari de la UPV, on ciència, art i tecnologia es complementen de manera natural.

Link Externo

Col·lecció Fundació Giménez Lorente

Col·lecció Fundació Giménez Lorente

Luis Giménez Lorente

El doctor Luis Giménez Lorente (València, 20 de gener de 1920 – 24 d'abril de 2006), farmacèutic de professió amb estudis d'òptica i audiometria, tenia verdadera inquietud pels viatges, avanços científics i tecnològics.

La seua passió pel col·leccionisme s'inicia quan al principi dels anys cinquanta un gran col·leccionista mallorquí, el doctor Luis Alemany Vich, li regala un mapa menut del Regne de València de Tomás López Vargas. L'estudi d'aquesta obra li introdueix en l'apassionant món de la cartografia, per a iniciar les primeres adquisicions de mapes, llibres especialitzats, gravats i documents històrics valencians que aniran configurant el que són avui les col·leccions "VALÈNCIA".

Investigador de la Societat Espanyola de Cartografia, Fotogrametria i Teledetecció des de 1989 i membre d'IMCOS, Societat Internacional de Col·leccionistes de Mapes, va presidir l'Assemblea Internacional celebrada a Madrid el 1992.

L'11 de juny de 2003 va donar-ne la rica col·lecció de manuscrits, llibres i mapes a un patronat constituït a parts iguals per la Universitat Politècnica de València i els seus hereus.

El 12 de desembre de 2003 és nomenat Doctor Honoris Causa per aquesta universitat, acte en què el rector va destacar-ne la naturalesa del llegat.

La col·lecció

En l'actualitat, la col·lecció de la Fundació Giménez Lorente comprèn: 22 atles, 90 mapamundis, 170 mapes impresos, 77 cartes nàutiques i més de 1.000 gravats, làmines i llibres. A més, disposa d'un apartat dedicat a la història de la farmàcia amb llibres i documents farmacèutics que s'uneixen a la col·lecció cartogràfica.

Avui, aquesta col·lecció està rigorosament documentada i informatitzada i és un referent obligat per a l'estudi de la cartografia i història de la València dels segles XVI, XVII i XVIII.

Bloc cartogràfic

Format principalment per mapes originals de València dels segles XVI, XVII i XVIII de les escoles alemanya, espanyola, flamenca, francesa, anglesa i italiana, així com per cartografia marítima —cartes i atles— dels segles XIV i XV.

Textos originals i facsímils

Destaquem un exemplar original de la primera Reial Farmacopea Espanyola i el facsímil de l'Atles de Joan Martines de 1570, l'original del qual va ser una troballa del mateix Luis Giménez Lorente i es conserva a la Biblioteca Nacional.

Gravats

S'inclouen gravats de les sèries de Retrats dels Espanyols Il·lustres i Botànica de Cavanilles de la Reial Calcografia, així com obres de Giovanni Battista Piranesi, José Ribelles y Helip i Ernesto Furió.

Link Externo

Col·lecció Llibres i Publicacions d'Artista

Col·lecció Llibres i Publicacions d'Artista

La Col·lecció de Llibres i Publicacions d'Artista de la Universitat Politècnica de València va començar a formar-se cap als anys vuitanta del segle XX motivat pel gran interès que mostra una part del personal docent de la Facultat de Belles Arts en considerar el llibre un espai de creació artística dins de l'ampli espectre de disciplines de l'art contemporani. Es tracta d'un gènere únic i infinit en termes de resolucions formals i materials que parteix d'una idea original dissenyada per un artista en què el llibre es concep com un objecte artístic, com una obra d'art en si mateix.

Des de l'any acadèmic 1994-1995 es van començar a impartir cursos monogràfics sobre publicacions, gràfica original, tipografia i altres disciplines que serveixen de base i suport per a la producció de llibres d'artista. Paral·lelament, en anys successius, es desenvolupen projectes d'investigació sobre el llibre d'art que posen en valor tecnologies antigues ara en desús en el camp gràfic i editorial.

El Departament de Dibuix va ser el fundador i depositari d'aquests fons fins a l'any 2010, quan es va instal·lar la col·lecció en un espai de la biblioteca de la nova Facultat de Belles Arts de Sant Carles, que en facilita la consulta en un lloc reservat. Des d'aquesta biblioteca, en col·laboració amb el Departament de Dibuix, es custodia i gestiona la col·lecció, la selecció d'adquisicions, la catalogació, la difusió a través d'exposicions i catàlegs o la participació en fires, la seua conservació i la publicació d'un lloc web específic.

La Col·lecció de Llibres i Publicacions d'Artista de la UPV compta amb més de 1.400 exemplars i inclou obres realitzades a partir dels anys seixanta i atén tant el llibre d'artista com publicacions especials, revistes experimentals, llibre il·lustrat, poesia visual o qualsevol obra realitzada per artistes en format lliure.

Està reconeguda com una de les col·leccions públiques més grans i interessants d'Espanya i té un valor i contingut que la fan única amb obres d'importants artistes nacionals —Joan Brossa, Antoni Muntadas, Isidoro Valcárcel Medina, Francesc Torres, Joan Fontcuberta, Francesc Ruiz, Dora García o Perejaume— i artistes internacionals —Ed Ruscha, Dieter Roth, Bruno Munari, Andy Warhol, Christian Boltanski, Lawrence Weiner, Hans-Peter Feldmann, Sylvie Bussiéres, Sol Lewitt, Matt Mullican, Peter Piller, Jonathan Monk, Edgar Arceneaux o Edgardo Antonio Vigo.

Els fons de la col·lecció es poden consultar, d'una banda, en línia i amb accés lliure, a través del catàleg de la biblioteca de la UPV —Polibuscador—, indicant "Llibres d'artista" en l'apartat "Matèria"; i, d'altra banda, físicament, en un espai reservat de la biblioteca de la Facultat de Belles Arts de la UPV, per personal docent o investigador autoritzat.

Link Externo

campus UPV de excelenciacampus UPV de excelencia
Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad
Universitat Politècnica de València © 2021 · Tel. (+34) 96 387 90 00 · informacion@upv.es
EMAS upv